Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност је данас, у циљу подршке економском оснаживању жена, учествовала на догађају ,,Жене, вино и ткање“. Овај догађај је организовала Амбасада Аустралије у Београду како би подржала женско предузетништво, у овом случају жене произвођаче вина у Србији. У оквиру догађаја је обављена посета винарији Галот у Банатским Карловцима, винарији Спасић у Новом Сланкамену и винарији Шијачки у Баноштору. У поменутим винаријама се произведе годишње између 30.000 и 120.000 литара вина, али заједничко им је што су жене стуб производње у њима, било као власнице винарија или главни технолози, које воде производњу.

Жене из Етно мреже су, такође, представиле своје традиционалне производе у винарији Шијачки. Од великог значаја за постизање родне равноправности је остваривање економске независности жена путем повећања броја механизама и програма подршке економском снаживању жена и програма подршке женском предузетништву. У ове програме, између осталих, спадају фондови за развој женског предзетништва, оснаживање жена предузетница и промовисање успешних жена предузетница.

 

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић оценила је да је оснивање Женске парламентарне мреже Народне скупштине Републике Србије и Скупштине АП Војводине од великог значаја за унапређивање положаја жена и за промовисање принципа родне равноправности. Она је на међународној конференцији у организацији Женске мреже за будућност Европе (Womenʹ s Network for the Future of Europe – WONET) одржаној 13. јуна у Београду, рекла да та мрежа, коју чине посланице окупљене без обзира на страначку припадност, остварује значајну сарадњу са одборницама на локалном нивоу, чији рад је значајан за спровођење стратешких мера посвећеним унапређивању положаја жена на локалном нивоу.

Женска парламентарна мрежа имала је важну улогу у усвајању Закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулске конвенције), што је био један од предлога Заштитника грађана за побољшање положаја грађана у односу на органе власти у Редовном годишњем извештају за 2012. годину.

Гордана Стевановић говорила је и о сарадњи са Народном скупштином, којој Заштитник грађана подноси редовне годишње извештаје о активностима институције у претходној години, о уоченим недостацима у раду органа управе, као и предлозима за побољшање положаја грађана пред органима управе. Она је истакла посебно добру сарадњу коју Заштитник грађана остварује са Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова, на чијим седницама су, између осталих, представљени Посебан извештај о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, као и Модел закона о родној равноправности, чију припрему је иницирао Заштитник грађана.

Како би се успоставило системско праћење поступања органа по препорукама Заштитника грађана, Народна скупштина је донела Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину, којим је предвиђена обавеза Владе да Народној скупштини доставља извештај о спровођењу препорука Заштитника грађана једном у шест месеци.

Заштитник грађана је, у складу са својим надлежностима, 2011. године упутио Министарству правде, а затим 2012. године поновио Иницијативу за измену и допуну Кривичног законика у циљу свеобухватније заштите жртава насиља у породици и партнерским односима и усклађивања домаћег законодавства са Истанбулском конвенцијом, али она још увек није размотрена.

 

Скуп на коме је представљен Нацрт НАП-а за примену Резолуцијe СБ УН 1325 - Жене, мир и безбедност (2016 – 2020) одржан је данас у Народној скупштини у Београду. Овај догађај је организовала на молбу Радне групе и Министарства одбране, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Министарством омладине и спорта, Мисијом ОЕБС-а у Србији, као и органа локалне самоуправе уз подршку Сталне конференције градова и општина Србије. Циљ консултација је обезбеђивање широког консултативног процеса о Нацрту НАП 1325 СБ УН и укључивања свих заинтересованих актера у јавну дебату на локалном нивоу. Пре финалне расправе у Београду, састанци су одржани у пет градова широм Србије (у Нишу, Врању, Новом Пазару, Крушевцу и Новом Саду). Овом скупу  присуствовала je представница стручне службе Заштитника грађана.

 

На згради Заштитника грађана данас је, поводом обележавања 17. маја, Међународног дана борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије, развијена застава дугиних боја, знак подршке особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета у борби за њихова права.

Развијању заставе су, осим заменице заштитника грађана Гордане Стевановић и представника Стручне службе Заштитника грађана, присуствовали и чланови и чланице Савета за родну равноправност Заштитника грађана.

Иако је у претходном периоду дошло до извесног напретка у законодавном оквиру и у пракси када је реч о заштити права ЛГБТИ особа, ове особе, као и особе које подржавају остваривање њихових права, изложене су насиљу, укључујући и физичко насиље и злостављање. Зато је нужно да органи јавне власти и друштво у целини посвете већу пажњу мерама заштите физичког и психичког интегритета ЛГБТ особа, као и спречавању дискриминације и говора мржње.

Заштитник грађана указује у својим редовним годишњим извештајима и да је потребно континуирано спроводити мере и активности посвећене подизању свести јавности о неопходности поштовања права ЛГБТИ особа. Потребно је донети нове и применити постојеће прописе и мере који ће водити ка поштовању права и унапређивања положаја ЛГБТИ особа у области образовања, запошљавања, здравства, социјалне заштите, правног уређења животних заједница и правних последица прилагођавања (промене) пола и родног идентитета, упућујући надлежним органима одговарајуће препоруке.

Међународни дан борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије се обележава 17. маја, на дан када је 1990. године хомосексуалност уклоњена из Међународне класификације болести Светске здравствене организације.

 

Александар Стојменовић добитник овогодишње награде ,,Дуга“

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић присуствовала је данас у Скупштини града Београда додели награде ,,Дуга“ за допринос борби против хомофобије и трансфобије и заштити и унапређењу људских права ЛГБТ особа у Србији у претходних годину дана. Добитник овогодишње награде “Дуга”, чији је оснивач удружење Геј Стрејт Алијанса, је Александар Стојменовић, официр за везу са ЛГБТ заједницом Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

У току дана, удружења Гејтен-ЛГБТ и Лабрис организовала су queer пикник у Студентском парку у Београду поводом обележавања овогодишњег Међународног дана борбе против хомофобије и трансфобијe, којем се придружила и сарадница одељења за родну равноправност Заштитника грађана Борјана Перуничић.

 

У Медија центру у Београду је у петак, 15. априла 2016. године најављен почетак реализације регионалног пројекта ,,За активну инклузију и права Ромкиња на Западном Балкану“ а представљене су и планиране активности и очекивани резултати овог пројекта. На прес конференцији су говориле Славица Васић из Бибије, координаторка пројекта, Јадранка Миличевић из CARE International NWB Сарајево, регионална менаџерка пројекта, Слободанка Васић из партнерске организације Женски ромски центар Велики Црљени из Лазаревца и Марина Мијатовић из партнерске организације ,,Правни скенер“ из Београда. Јадранка Миличевић је истакла да ће овај пројекат трајати три године, да је регионална компонента јако важна како би се добра искуства преносила између држава, као и да кроз асистенцију партнерских организација треба да буду ојачани међусекторски координациони механизми (између осталих, сарадња образовних установа и установа социјалне заштите, како би се спречило одустајање од школовања ромске деце, као и рани бракова ромских жена и девојчица). Она је, осим тога, навела да ће се у оквиру пројекта највише радити у областима здравства, правне регулативе, националних политика и стратегија а планирано је да се пружа подршка раду ромских и неромских женских организација и мрежа.

Опширније...

 

У Београду је 11. и 12. априла 2016. године одржан тренинг на тему „Родно осетљиве политике радних миграција“, у организацији Канцеларије за демократске институције и људска права ОЕБС (OSCE/ODIHR), у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији.

Сврха тренинга, на коме су учествовали представници и представнице релевантних државних органа, независних тела за заштиту људских права и организација цивилног друштва, као и запослени/е  у Мисији ОЕБС-а у Србији је да подигне свест учесника тренинга о ОЕБС преузетим обавезама у подручју људских права у областима родне равноправности, радних миграција и људским правима миграната. Током обуке су представљене најбоље праксе на свеобухватном приступу управљању миграцијама радне снаге у региону ОЕБС-а. Тренинг, на коме су учествовале представнице стручне службе Заштитника грађана, је водио Јурис Громовс, саветник за питања миграције/слободе кретања, Канцеларије за демократске институције и људска права, (OSCE/ODIHR).

 

На данашњем представљању Посебног извештаја Заштитника грађана о обукама за стицање и унапређење знања и компетенција за превенцију, сузбијање и заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима у Палати Србија, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић је истакла да искуства показују да је недовољна и неравномерна обученост запослених који учествују у превенцији и сузбијању насиља над женама у породици и партнерским односима и заштити жена жртава један од фактора који утиче на недовољну ефикасност процеса превенције и заштите.

Систем заштите жена од породичног насиља мора рано да препозна постојање насиља и да ефикасно интервенише, за шта је потребна и адекватна стручност запослених и поседовање потребних знања и вештина, истакла је она. Он мора да почива на адекватним евиденцијама, укључујући и евиденције стручног усавршавања. Без њих, истакла је Стевановић, није могуће ефикасно користити постојеће ресурсе и знања и вештине којима запослени већ располажу.

Број обука за запослене о насиљу над женама је недовољан, као што је недовољан и неуједначен број запослених из различитих органа који су обуке похађали. Тако је само 14 одсто здравствених радника и сарадника похађало неку обуку о насиљу над женама, а од преко 25 хиљада државних службеника такву обуку је похађало њих 235, показује анализа података које су Заштитнику грађана доставили државни органи и организације током 2015. године. Анализом је такође утврђено да су највише обука организовали систем социјалне заштите и полиције.

На представљање извештаја били су позвани представници органа и организација који су укључени у процес превенције и заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, као и представници цивилног друштва и међународних организација. Дискусија и размена информација показала је да потребу да се систем планирања, спровођења, евидентирања обука и процене њихове ефикасности мора унапредити, како би се обезбедило да стручно усавршавање буде усклађено са процесом заштите жена од насиља и потребама органа који у том процесу учествују. Представници органа посебно су поздравили препоруку Заштитника грађана да се уведе већи број интерсекторских обука намењених професионалцима из различитих система.

Заштитник грађана је упутио 19 препорука органима са циљем да се унапреди систем обучавања запослених у процесу заштите жена од насиља: да се унапреди систем планирања, евидентирања и процењивања ефикасности обука, као и да те обуке различити системи организују заједнички како би омогућили бољи проток информација међу органима.